fbpx

Új korszak indul a baktériumtrágyák (talajbaktérium készítmények)
használatának a történetében


19662158_m

„Új korszak” – sokszor elcsépelt szavak ezek, de most, a baktériumtrágyák (talajbaktérium készítmények) használatának lassan két évtizedes történetében bizonyosan helytállóak. Legtöbbször nehéz dolog a korszakhatárok pontos meghúzása, többnyire akkor van erre lehetőség, amikor egy nagyon markáns esemény zár le, vagy nyit meg egy új időszakot. Az új korszak legfontosabb ismérve pedig a változás és a változtatás.

Korszakhatár
2015. Talajok Nemzetközi Éve és hazánk kormánya az új AKG programban célzott támogatást biztosít a talajok termékenységét megőrző, illetve azokat növelő technológiai elemek alkalmazásához.

Ez a célzott támogatás a talajbaktérium készítmények (baktériumtrágyák) használatát, szervestrágyázást, a talajtakaró növények vetését (zöldtrágyázás) érinti.
Ezek a technológiai elemek természetesen kombinálhatóak, sőt a legtöbbször a kombinációjuk adja a legjobb eredményt, de a támogatás ezek közül egy elemre vehető igénybe. Ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy a gazdálkodónak el kell döntenie, hogy a talaját melyik elemmel tudja a leghatékonyabban védeni, illetve melyik elem alkalmazásához szeretne támogatást igényelni.

Két dolog biztos:
Egyrészt veszteség lemondani a jelentős összegű támogatásról (alap és kiegészítő támogatás), amely a talaj termőképességét növelő technológiai elem használata után jár, másrészt érdemes alaposan megfontolni, hogy a 3 támogatott elem melyikét válassza a gazdálkodó. A következőkben ehhez a döntéshez adunk segítséget.

[section=Szerves trágyázás]
Köztudott, hogy a megfelelően érett szerves trágya javítja a talaj szerkezetét, növeli a szerves anyag tartalmát, tápanyagot szolgáltat és – bár nem juttat hasznos talajbaktériumokat a talajba, hiszen ezek döntően bélbaktériumok – kedvezően hat a talajéletre is. Aki rendelkezik szerves trágyával és a kijuttatását is meg tudja oldani, annak nem érdemes lemondani erről és nem rossz döntés, ha az AKG célzott támogatását erre kívánja igénybe venni. A legjobb döntés, ha a gazda a szerves trágya kijuttatása mellett (pl. alap támogatás) talajbaktérium készítményt (baktériumtrágyát) is használ, és erre kéri a kiegészítő támogatást, hiszen ezzel jelentősen javítja a talajéletet, javítja a szerves trágya hatékonyságát és olyan kedvező hatásokkal is számolhat, amelyekre a szerves trágya önmagában nem képes. Ahol nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű szerves trágya és/vagy nem oldható meg gazdaságosan a kijuttatása, ott a másik két támogatott elem használata indokolt.

[endsection]

[section=Talajtakarás zöldtrágyanövénnyel:]
Régóta ismert technológiai elem a zöldtrágya növény vetése a főnövények között. Ez – megfelelő növény esetén és megfelelő időjárási körülmények között – szintén kedvezően hat a talajszerkezetre és a talajéletre. Amit feltétlenül érdemes megfontolni, az az, hogy mekkora kockázatot jelent az adott területen a nyári szárazság, hiszen még a legjobb szárazságtűrő növények esetében is sokszor, sok helyen gondot okoz a talaj felső rétegének a szinte teljes kiszáradása, amely megakadályozza az elvetett növény kelését és megfelelő fejlődését. Emellett a zöldtrágyanövény használata számottevő költségeket és többletfeladatot jelent, mind a vetőmag beszerzése, mind a megfelelő időben történő vetése vonatkozásában.

[endsection]

[section=Talajbaktérium készítmény (baktériumtrágya) alkalmazása:]
Az előző két technológiai elemhez képest a talajoltás nagyon fiatal és innovatív, valódi 21. századi megoldás, amelynek most az a tény adja meg a kétségbevonhatatlan szakmai felhatalmazást, hogy az elmúlt közel két évtized során felhalmozódott pozitív tapasztalat eredményeként szerepel az agrár-környezetgazdálkodási program célzott támogatásai között.

Azok a gazdák, akik eddig is használtak talajoltó anyagot, azok döntését a saját tapasztalataik mellett most az FM és a Miniszterelnökség, valamint az illetékes brüsszeli hivatal is visszaigazolta. Akik viszont még nem éltek a Talajbaktérium készítmények (baktériumtrágyák) használatának előnyeivel, azoknak ez egy olyan alkalom, amellyel az igencsak jelentős támogatás mellett 5 év alatt növelhetik talajaik termőképességét, javíthatják vízgazdálkodását és meggyőződhetnek az életteli talaj termésmennyiségre és minőségre gyakorolt kedvező hatásáról.

A baktériumtrágyázás kora tavasztól késő őszig végezhető a vetés előtti és/vagy a betakarítást követő talajmunka során – azzal egy menetben -, így a készítmény ára mellett – melynek a támogatás nagy részét fedezi – nem jár többletköltséggel.

A kezelt, és így megfelelően szelektált baktériumokkal dúsított talaj egy olyan komplex termőképesség növelő és talajszerkezet javító hatással rendelkezik, amelyre a korábban említett másik két támogatott talajjavító elem nem képes.

A talajbaktérium készítmények (baktériumtrágyák) hatására a termesztett növény gyökerének felületén olyan növényi hormonok képződnek, amelyek segítik és gyorsítják a növény fejlődését. Különösen a gyökérnövekedésre hatnak, ezért a kultúrnövény nagyobb gyökérzete több tápanyag és víz felvételére lesz képes.

A talajbaktérium készítményben található, hasznos baktériumok nélkülözhetetlen szerepet játszanak a tápanyagok feltárásában és felvehetőségében, mind a makro-, mind a mezo- és mikroelemek vonatkozásában, valamint igen kedvezően hatnak a növény növekedésére és fejlődésére. Különös jelentősége van ennek száraz körülmények között, amikor a növény a talajoldatból nem, hanem csak a gyökérszőrök mentén található nagyszámú, már elpusztult baktériumsejtből jut bizonyos tápanyagokhoz.

A 2014. év országos szinten 100 milliárd Ft. nagyságrendet elérő vesztesége, amelyet a gombabetegségek fellépése miatt keletkező toxinok okoztak, jól mutatja, hogy mennyire felértékelődik az élő talaj azon tulajdonsága, hogy abban a kórokozó gombák szaporodása erősen gátolt. Ez annak a következménye, hogy a talajbaktériumok hatékonyabban veszik fel a talajból a vasat, amely elem nélkülözhetetlen a gombák számára is, ezért azokon a talajokon, ahol megfelelő számú hasznos talajbaktérium él, később jelentkezik vagy könnyebben hárítható a kórokozók fertőzése és az egészségesebb növények jelentősen alacsonyabb toxinszinttel rendelkeznek.

Meg kell említeni a talajbaktérium készítmények (baktériumtrágyák) azon kedvező hatását, hogy gyorsítja a szármaradványok elbontását és ezzel segíti az abban lévő nagy mennyiségű tápanyagok feltáródását és a humuszképződést. Ennek köszönhetően javul és morzsalékosabbá válik a talajszerkezet, amely lényegesen könnyebb művelhetőséget eredményez. Ez a hatás egyértelműen megmutatkozik a talajművelés során az erőgép üzemanyag fogyasztásában.

 

Végezetül azt a két tényezőt kell megemlíteni, amely az első volt a talajoltás célzott támogatásával kapcsolatos döntéshozatalkor. A talajbaktérium készítmények (baktériumtrágyák) hatására bekövetkező talajszerkezet javulás ugyanis azt eredményezi, hogy a talaj több vizet képes befogadni akkor, amikor esik az eső és több vizet képes tárolni, majd a növénynek átadni, amikor arra szükség van. Ez a hatás pedig egyrészt csökkenti a belvizek másrészt az aszály kockázatát. Miután hazánk egész területe és különösen az ország középső része az EU klímaváltozás miatt legsérülékenyebb részei közé tartozik, ezért érthető, hogy a Magyar Kormány talajjavításra vonatkozó támogatási kezdeményezése Brüsszelben is azonnali támogatásra illetve elfogadásra talált.

[endsection]

szerves trágyázás

zöldtrágyázás

talajoltás

Céltámogatásban részesül? igen igen igen
Minden gazdálkodó számára elérhető? nem igen igen
Időjárási tényezők kockázata: kicsi nagy kicsi
Járulékos költségek szintje: magas magas alacsony
Talajszerkezet javítás van van van
Tápanyag szolgáltatás van van van
Tápanyag feltárás nincs nincs van
Növényi hormon termelés,
növényfejlődés serkentés
nincs nincs van
Kórokozók gátlása, növényegészség javítás,

toxinszint csökkentés

nincs nincs van
Az alkalmazás időpontjának határa közepes szűk tág

Kérjen személyes tanácsadást munkatársainktól, akik minden szakmai kérdésre sok éves tapasztalattal adnak megbízható és hiteles választ!