fbpx

“NYEREMÉNYJÁTÉK” promóciós játék

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A “NYEREMÉNYJÁTÉK” promóciós játékot a Bio-Nat Kft. (Perkáta, Kisbács u. 20., Cg.:07 09 001858, adószám: 10689372-2-07) és a Bázismag Kft (Martonvásár, Erdőhát 093/36. hrsz., 2462) szervezi és bonyolítja. A “NYEREMÉNYJÁTÉK” promóciós játékon való részvétel feltétele jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadása és az abban fogalt további feltételek teljesülése.

2. A játék időtartama
Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok -on 2022. május 5-6-7. között.

3. A játékban való részvétel módja és általános feltételei
A játékban a játék időtartama alatt olyan természetes és jogi személy vehet részt, aki:
a kiállítás területén a Bio-Nat Kft. és a Bázismag Kft. által készített és osztogatott szóróanyag perforált részén található űrlapot maradéktalanul kitölti és azt bedobja a Bio-Nat Kft. standján (III. csarnok 337) erre a célra elhelyezett sárga színű lezárt tárolódobozba.

A játékban nem vehetnek részt:

 • a Bio-Nat Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai, vezető tisztségviselői,
  munkavállalói;
 •  a Bázismag Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai, vezető tisztségviselői,
  munkavállalói;
 • fentiek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli
  hozzátartozói;
 • valamint mindazok a személyek, akik jelen promóciós játék létrehozatalában és
  lefolytatásában részt vesznek.

4. Személyes adatok kezelése és védelme
A nyereményjátékhoz kapcsolódóan a szervező a résztvevők alábbi személyes adatait kezeli:
– név
– telefonszám
– e-mail cím
Az adatkezelés a játék befejezéséig, illetve a nyeremény nyertes résztvevő részére történő átadásig (adatkezelés céljának megvalósulásáig) tart.

Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel biztosítása, valamint nyertessége esetén a nyeremény résztvevő részére történő átadásának biztosítása, valamint a Játék lebonyolítása érdekében Résztvevővel történő kapcsolattartás. A résztvevő által megadott személyes adatokat Szervező alkalmazottai, vezető tisztségviselői, valamint szervező megbízásából adatfeldolgozóként eljáró személyek ismerhetik meg. Adattovábbítás harmadik személy részére nem történik.

Szervező, mint adatkezelő a promóciós Játék során adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozók felsorolását a jelen 4. pontban hivatkozott adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A személyes adatok kezelésének, valamint az általános szerződési feltételek részletes szabályaival kapcsolatban részletes tájékoztató található a következő linken:
https://www.mikro-vital.hu/aszf

5. Nyeremények
Minden kiállítási napon 1-1 db wellness hétvége 2 fő részére, félpanziós ellátással.

6. A nyertesek kiválasztásának időpontja, helyszíne
A nyertest minden nap (2022. május 5-6-7.) délután 15 órakor választjuk ki véletlenszerűen a Bio-Nat Kft standján.

7. Nyertesek
A szervező a kiállítás időtartama alatt, naponta 1 nyertest választ. A személyesen meg nem jelent nyertest a szervező a regisztrációhoz kapcsolódó e-mail
címen e-mailben, a kiválasztást követő 3 munkanapon belül értesíti. A nyeremény átvételére kizárólag személyesen, a személyazonosság igazolásával, előre egyeztetett időpontban lehetséges. A nyeremény készpénzre nem váltható át. A nyeremény másra nem ruházható át. A nyeremény nyertes részére történő átadását követően a nyeremény elvesztéséből eredő minden felelősség a nyertesre száll át, a Bio-Nat Kft. ezzel kapcsolatban minden felelősségét kizárja.

8. Felelősség korlátozása
Szervező nem minősül a tárgynyeremény gyártójának, forgalmazójának, ezért vele szemben ezen termékekkel kapcsolatban szavatossági, jótállási, termékszavatossági vagy egyéb, a termék minőségi problémáira alapozott igény nem támasztható. A Szervező felelősségét e körben kifejezetten kizárja. Szervező kizárja továbbá a felelősségét a tekintetben is, hogy a tárgynyeremény mennyiben felel meg a nyertes által egyoldalúan támasztott elvárásoknak. Szervező kizárja a felelősségét minden, a résztvevők által a nyereményjátékban történő részvétellel harmadik személynek okozott kárért. Ha valamely résztvevő által okozott ilyen kár miatt harmadik személy Szervezővel szemben mégis eredményesen igényt érvényesít, a résztvevő köteles Szervező helyett helytállni.

9. Egyéb rendelkezések
A Bio-Nat Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult arra, hogy jelen promóciós játékot bármely időpontban bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból megszüntesse vagy a jelen játékszabályzatot megváltoztassa, ebben az esetben gondoskodik a játék résztvevőinek megfelelő tájékoztatásáról. A  játékszabályzat módosítása a www.mikro-vital.hu weboldalon történő közzététellel válik hatályossá. A Bio-Nat Kft. a hibásan vagy hiányosan megadott adatok miatt keletkező bármilyen kárért felelősséget nem vállal.

Perkáta, 2022. május 04.

KÉRDÉSED VAN?

24 ÓRÁN BELÜL VÁLASZOLUNK!

László Máté

 

+36 30 714 5807
laszlo.mate@mikro-vital.hu

Szűcs Mónika
Okleveles agrármérnök

+36 70 426 7251
szucs.monika@mikro-vital.hu

Berényi Zsuzsa
Okleveles agrármérnök

+36 30 491 8243
berenyi.zsuzsa@mikro-vital.hu

Antal Dániel
Agrármérnök

+36 30 599 0281
antal.daniel@mikro-vital.hu

Széll Katalin
Növényorvos

+36 20 802 6062
szell.katalin@mikro-vital.hu

Kutrovácz Ákos
Környezetvédelmi szakmérnök

+36 20 329 1949
kutrovacz.akos@mikro-vital.hu

Kovács Zsuzsa

+36 30 967 4872
kovacs.zsuzsa@mikro-vital.hu

Fónad István

+36 30 955 2482
fonad.istvan@mikro-vital.hu

Fónad István

+36 30 955 2482
fonad.istvan@mikro-vital.hu

Krupinca Dániel
Növényorvos

+36 30 476 5435
krupincza.daniel@mikro-vital.hu

Kirchner Alajos
Okleveles agrármérnök

+36 20 579 7701
kirchner.alajos@mikro-vital.hu

Orosz Csaba

+36 20 462 0460
orosz.csaba@mikro-vital.hu

Kirchner Alajos
Okleveles agrármérnök

+36 20 579 7701
kirchner.alajos@miko-vital.hu

Rigó Krisztián
Okleveles agrármérnök

+36 30 540 7146
rigo.krisztian@mikro-vital.hu

Wágner Flórián

+36 30 360 8742
wagner.florian@mikro-vital.hu

Sziva Zsolt

+36 30 600 9896
sziva.zsolt@mikro-vital.hu

Bolyki Eszter
Növényvédő szakmérnök

+36 30 604 6357
bolyki.eszter@mikro-vital.hu

Szabó Zsolt

+36 30 529 9502
szabo.zsolt@mikro-vital.hu

Rigó Krisztián
Okleveles agrármérnök

+36 30 540 7146
rigo.krisztian@mikro-vital.hu

Szabó Levente
Agrármérnök

+36 20 210 0833
szabo.levente@mikro-vital.hu

Juhos Péter
Növényvédő szakmérnök

+36 20 573 3707
juhos.peter@mikro-vital.hu

A Te szaktanácsadód